Privacyverklaring MetJet Coaching

Privacyverklaring MetJet Coaching

Privacyverklaring MetJet Coaching

Nicolette Verheem, MetJet Coaching, doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:

• uw persoonlijke en medische gegevens zorgvuldig beheer;
• zorgdraag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Cliënten die doorverwezen worden via een arts c.q. cliënten die een nota bij een ziektekostenverzekeraar declareren:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat MetJet Coaching als behandelend therapeut een medisch dossier aanlegt, conform de regelingen in De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). In dat dossier neemt MetJet Coaching gegevens op die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, zoals uw gezondheidstoestand, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Gegevens, die MetJet Coaching in voorkomende gevallen met uw expliciete toestemming zal opvragen bij overige zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overeenkomstig de Wet op de Behandelovereenkomst bewaart MetJet Coaching medische gegevens gedurende een periode van 15 jaar.

Gegevens uit uw dossier kan MetJet Coaching bovendien gebruiken:
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
• voor gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
• ten behoeve van de financiële administratie;

Als MetJet Coaching vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal MetJet Coaching u altijd informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gegevens op uw nota

De nota die u ontvangt bevat gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• naam, adres en woonplaats
• geboortedatum
• datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
• kosten van het consult