Vergoeding Coaching en Massages Utrecht

Vergoeding Coaching en Massages Utrecht

Vergoeding Burn out coach

Prijs

Coaching particulier € 150 per sessie van 1,5 uur.

Coaching zakelijk: ik maak een offerte op maat.

Massage:  45 minuten €  70

1 uur             €  85

1,5 uur         € 120

Vergoeding coaching en massages utrecht Burn out coach

Vergoeding Coaching en Massages Utrecht

Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen VIV en RBCZ. Heb je een aanvullende verzekering voor complementaire zorg / alternatieve zorg / natuurgeneeskunde? Dan kom je in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar; kijk op de site van je verzekeraar voor de hoogte van de vergoeding per behandeling.

In 2022 wordt ik vergoed door ACHMEA, VGZ, CZ, Menzis en Nationale Nederlanden. ( om het zeker te weten check altijd zelf eerst met jouw polis/verzekeraar)

Betaling

Na afloop van de behandeling ontvang je een factuur of een tikkie.

Annuleringskosten
Wil je een afspraak annuleren? Dit kan kosteloos tot 24 uur van tevoren. Daarna wordt het consult in rekening gebracht.

Leveringsvoorwaarden
Als lid van de beroepsvereniging VIV ben ik gehouden aan de Beroepscode die de Vereniging heeft opgesteld, waarin onder andere aspecten m.b.t. de relatie cliënt – behandelaar worden vermeld. Klik hier voor de beroepscode van beroepsvereniging VIV.

Voorafgaand aan de behandeling, dient u een Behandelovereenkomst te ondertekenen. In deze Behandelovereenkomst geeft u aan dat u op de hoogte bent van mijn werkzaamheden als coach / massagetherapeut en instemt met de doelstelling van de behandeling. De behandelovereenkomst is gebaseerd op een inspannings­verplichting mijnerzijds. Resultaten kunnen niet worden gegarandeerd, omdat deze sterk afhankelijk zijn van uw eigen activiteiten.

MetJet Coaching handelt volgens de privacyregels van de AVG, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt bij MetJet Coaching ga je akkoord met de privacyregels die zijn vastgelegd in de Privacyverklaring MetJet Coaching

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.

Stap 1: In kaart brengen van de signalen.

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letsel duiding.

Stap 3: Gesprek met de cliënt.

Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.

Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

Stap 1: Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.

Stap 2: Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met de beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. De beroepsvereniging is te bereiken via info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris wordt toegewezen via de Camcoop.

Stap 3: Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten https://www.degeschillencommissiezorg.nl/procesinformatie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag. Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Over MetJet

Coach Utrecht centrum